Azize

cehennem ile ilgili ayet ve hadisler

Bu konu Azize tarafından 12 ay önce açıldı ve Henüz Cevap Yok.
Azize
Azize
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 1 sene önce
Konu Sayısı: 8698
Yanıt Sayısı: 0
20 Mayıs 2021, 10:40

cehennem ile ilgili ayet ve hadisler

Ahiret Yolcusu
cehennem ile ilgili ayetler ve hadisler

cehennem ile ilgili ayetler

(HİCR SURESİ / 44)
Ki melekler, kendi nefislerinin zalimleri olarak onların canlarını aldıklarında, "Biz hiç bir kötülük yapmıyorduk" diye teslim olurlar. Hayır, şüphesiz Allah, sizin neler yaptığınızı bilendir.

(NAHL SURESİ / 28)

Öyleyse içinde ebedi kalıcılar olarak cehennemin kapılarından girin. Büyüklük taslayanların konaklama yeri ne kötüdür.

(NAHL SURESİ / 29)

Kim çarçabuk olanı (geçici dünya arzularını) isterse, orada istediğimiz kimseye dilediğimizi çabuklaştırırız, sonra ona cehennemi (yurt) kılarız; ona, kınanmış ve kovulmuş olarak gider.

(İSRA SURESİ / 18)

Ve de ki: "Hak Rabbinizdendir; artık dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin. Şüphesiz biz zalimlere bir ateş hazırlamışız, onun duvarları kendilerini çepeçevre kuşatmıştır. Eğer onlar yardım isterlerse, katı bir sıvı gibi yüzleri kavurup-yakan bir su ile yardım edilirler. Ne kötü bir içkidir o ve ne kötü bir destektir.

(KEHF SURESİ / 29)
Biz o gün, bir kısmını bir kısmı içinde dalgalanırcasına bırakıvermişiz. Sur’a da üfürülmüştür, artık onların tümünü bir arada toparlamışız.

(KEHF SURESİ / 99)

Ve o gün, cehennemi, inkâr edenlere tam bir sunuşla sunmuşuz.

(KEHF SURESİ / 100)

İnkâr edenler, Beni bırakıp kullarımı veliler edindiklerini mi sandılar? Gerçekten Biz cehennemi kafirler için bir durak olarak hazırlamışız.

(KEHF SURESİ / 102)

De ki: "Kim sapıklık içindeyse, Rahman (olan Allah), ona süre tanıdıkça tanır; kendilerine va’dedileni -ya azabı veya kıyamet saatini- gördükleri zaman artık kimin yeri (makam, mevki) daha kötü, kimin askeri- gücü daha zayıfmış, öğreneceklerdir.

(MERYEM SURESİ / 75)

Suçlu-günahkarları susamışlar olarak cehenneme süreceğiz.

(MERYEM SURESİ / 86)

Gerçekten siz de, Allah’ın dışında taptıklarınız da cehennemin
odunusunuz, siz ona varacaksınız. (ENBİYA SURESİ / 98)
Orda kendileri için, ‘kemikleri çatırdatan inlemeler’ vardır. Onlar orda işitmezler de.

(ENBİYA SURESİ / 100)

İşte bunlar çekişen iki gruptur, Rableri konusunda çekiştiler. İşte o inkâr edenler, onlar için ateşten elbiseler biçilmiştir; başları üstünden de kaynar su dökülür.

(HAC SURESİ / 19)

Ne zaman ordan, sarsıcı-üzüntüden çıkmak isterlerse, oraya geri çevrilirler ve (onlara:) "Yakıcı azabı tadın" (denir). (HAC SURESİ / 22)
Artık kimin tartısı ağır basarsa, işte onlar, kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.

(MÜ’MİNUN SURESİ / 102)

Kimin tartısı hafif gelirse, işte onlar da kendi nefislerini hüsrana uğratanlar, cehennemde de ebedi olarak kalacak olanlardır.

(MÜ’MİNUN SURESİ / 103)

Ateş, onların yüzlerini yalayarak yakar da onun içinde onlar, (etleri sıyrılmış olarak sırıtan) dişleriyle kalıverirler.

(MÜ’MİNUN SURESİ / 104)

Ayetlerim size okunuyorken, yalanlayanlar sizler değil miydiniz?

(MÜ’MİNUN SURESİ / 105)

Dediler ki: "Rabbimiz, mutsuzluğumuz bize karşı üstün geldi, biz sapan bir topluluk imişiz."

(MÜ’MİNUN SURESİ / 106)

"Rabbimiz, bizi (ateşin) içinden çıkar, eğer yine (inkâra) dönersek, artık gerçekten zalim kimseler oluruz."

(MÜ’MİNUN SURESİ / 107)

Der ki: "Onun içine sinin ve benimle söyleşmeyin."

(MÜ’MİNUN SURESİ / 108)

Hayır, onlar kıyamet-saatini yalanladılar; biz kıyamet saatini yalan sayanlara çılgınca yanan bir ateş hazırladık.

(FURKAN SURESİ / 11)

(Ateş,) Onları uzak bir yerden gördüğünde, onlar bunun gazablı öfkesini ve uğultusunu işitirler.

(FURKAN SURESİ / 12)

Elleri boyunlarına bağlı olarak, sıkışık bir yerine atıldıkları zaman, orada yok oluşu isteyip-çağırırlar.

(FURKAN SURESİ / 13)

Bugün bir yok oluşu çağırmayın, bir çok (kere) yok oluşu isteyip-çağırın.

(FURKAN SURESİ / 14)

De ki: "Bu mu daha hayırlı, yoksa takva sahiplerine va’dedilen ebedi cennet mi? Ki onlar için bir mükafat ve son duraktır."

(FURKAN SURESİ / 15)

"İşte (ilahlarınız) sizin söylediklerinizi yalanladılar; bundan böyle (azabı) ne geri çevirmeye gücünüz yetebilir, ne de bir yardıma. Sizden kim zulmederse, ona büyük bir azab taddırırız."

(FURKAN SURESİ / 19)

Melekleri görecekleri gün, suçlu-günahkarlara bir müjde yoktur. Ve o gün (melekler onlara) derler ki: "(Size sevinçli haber) Yasaktır, yasak."

(FURKAN SURESİ / 22)

Onların yaptıkları her işin önüne geçtik, böylece onu savurulmuş toz zerreleri kılıverdik.

(FURKAN SURESİ / 23)

O yüzükoyun cehenneme doğru sürülüp-toplanacak olanlar; işte onlar, yer bakımından çok kötü, yol bakımından sapmış olanlardır.

(FURKAN SURESİ / 34)

(İbrahim) Dedi ki: "Siz gerçekten, Allah’ı bırakıp dünya hayatında aranızda bir sevgi-bağı olarak putları (ilahlar) edindiniz. Sonra kıyamet günü, kiminiz kiminizi inkar edip-tanımayacak ve kiminiz kiminize lanet edeceksiniz. Sizin barınma yeriniz ateştir ve hiç bir yardımcınız yoktur."

(ANKEBUT SURESİ / 25)

Ancak inkâr edip ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalanlayanlar ise; artık onlar da azab için hazır bulundurulurlar.

(RUM SURESİ / 16)

Cehennem ile ilgili hadisler

Cehennem konusunda kafamıza takılan(nasıldır , içinde kimler vardır,nelerden oluşur,yaşantısı nasıldır vs)sorularına ,Alahın kulu ve elçisi peygamber efendimizden yanıtlar. sahih hadislerden

Faydası olması ümidi ile;

Dualarınıza muhtaç kardeşiniz Memed…

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Cehennem, içerisine asiler atıldıkça: "Daha var
mı?" demekten geri durmaz. Bu hal, Rabbu’l-İzze’nin cehennemin üzerine ayağını koyup, iki yakasını dürüp birleştirmesine kadar devam eder. İşte o zaman cehennem: "Yeter, yeter. İzzet ve keremine yemin olsun yeter!" der. Cennette fazlalık devam eder. Allah, ona mahsus yeni bir halk yaratır ve bunları cennetin fazla kısmına yerleştirir."

Buhari, Tefsir, Kaf 1, Eyman 12, Tevhid 7; Müslim, Cennet 37, (2848); Tirmizi, Tefsir, Kaf (3268) RAVİ:ENES

Utbe İbnu Gazvan (ra), Basra’da minberde (hutbe esnasında) dedi ki: "Resulullah (sav) bize şöyle buyurmuşlardı: "Cehennemin kıyısından büyük bir taş bırakıldı. Bu taş yetmiş yıl aşağı doğru düştü de henüz dibe ulaşmadı." (Utbe İbnu Gazvan, devamla) der ki: "Hz. Ömer (ra): "Ateşi çok zikredip hatırlayın. Zira onun harareti pek şiddetlidir; derinliği çok fazladır, çengelleri demirdendir" buyurdu."

Konuya Bir Cevap Yazın

  • 14 Kayıtlı Üye
  • 66282 Konu
  • 157 Cevap
  • Son Üye: aile