Asya

Silah terimleri

Bu konu Asya tarafından 1 sene önce açıldı ve Henüz Cevap Yok.
Asya
Asya
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 1 sene önce
Konu Sayısı: 5005
Yanıt Sayısı: 0
19 Mayıs 2021, 9:45

Silah terimleri

Kara Gözlü
silah terimleri

A.C.P.: (Automatic Colt Pistol) Önceleri Colt Pevolverlerde kullanıldığı için bu adı taşıyan özel mermi şekli ve özelliği
Adjustable Sights: Ayarlanabilir gez-arpacık (Nişangâh) düzeneği
Adjustable Rear Sight: Ayarlanabilir gez
Affray: Kavga, çatışma (Shooting Affray)
Alm (V): Nişan almak, silahı hedefe odaklamak
Almed-fire: Nişan alınmış atış
Alratream: Hava akımı, Aerodinamik yapının silah üzerinde uygulanması
Allay Model: Alaşımlı model
All hands to quarters!: Herkes silah başına!
Amsuh: Pusu, pusuya düşürmek
Approx: Fişeğe konan barut miktarı
Arc of fire: Atış kavisi
Armament: Teçhizat
Assault Riffle/Gun: Hücum tüfeği, baskın tüfeği
Axis: Mihver
Auto Loader: Otomatik dolduruş yapan silah
Action: Genelde doldurup kapatan, ateşleme, yapan, açıp boşaltma mekanizma grubu. Mekanizma, kubuz
Anvil: Ateşleme destek pimi. Mesnet
Assembly: Çalışan mekanizma tamamı veya bir grubu
Automatic: Genelde kendinden hareketli mekanizma, Silahta; tetik çekişiyle devamlı ateşleme yapan sistem
Advance Priming: Açık süngülü çarpma ateşlemeli düzende, çarpmadan çok az önce ateşleme yapan sistem
Ball Ammunition: Yuvarlak çekirdek yapısı (9 mm. Parbellum gibi)
Bayonet: Süngü
Barret: Namlu
Barrel Length: Namlu uzunluğu
Barrel Locking Catch: Namlu kilitleme parçası
Bead: Boncuk, arpacık, boncuk yapıdaki yuvarlak arpacık
Bending (v): Kıvrılarak atış pozisyonu almak
Bipod: Portatif ayaklar ve bunların takma yeri
Bland Flring Device: Kurusıkı atan cihaz
Blasi: Patlama, infilak
Bolt: Süngü
Bolt Stop Pin: Mekanizma durdurucu iğne
Bolt Plunger: Mekanizma Pistonu
Bolt Plunger Spring: Mekanizma piston yayı
Bolt Stop: Mekanizma durdurucusu
Bolt Body: Tüfek mekanizma yapısı (gövdesi)
Bounce (v): Sekmek, zıplamak
Bolt Action: Mekanizma hareketine sahip olan
Bore: Çap
Breaching Weapons: Savunma silahları
Brass Head: Pirinç dip tablalı tüfek fişeği
Brachet: Tüfek dürbünlerinin her iki camını koruyan açılıp kapanabilen kapaklar
Breech-Loading: Arkadan dolma silahlar
Breech-Loader: Arkadan dolma top ya da tüfek
Bullet Lube: Mermi yayı
Bullet-Lube Built Up: Mermi yayının namlu ve mekanizmada toplanması
Bull’s Eye: Hedef tahtasının tam ortası (10 ve 12)
Buttstack: Dipçik
Casing: Fişek
Cartridge: Fişek
Cartridge Loop: Armadalardaki (Fişeklik) fişek takılan her bir ilmek
Cartridge Case: Fişek dış yapısı
Carabine/Carbine: 1 m.’nin altındaki tüfek
Case: Mermi
Catch: Süngü
Center Pin: Silindirin merkez mili
Center Pin Spring: Silindir mili yayı (Revolverde)
Changing Handle: Emniyet tutucusu
Chamber: Mermi yatağı
Chambering: Fişek yatağının çapı
C.İ.D: Criminal Investigation Detective: Dedektif
Closed-Bolt: Kapalı sürgü
Closure: Tüfek Fişeğinin ağzını kapatan tıkaç maddesi
Close Quarter: Yakın menzil (kısa mesafe)
Clamping Key: Silahın ayaklar üzerine sabitlenmesini sağlayan kenetlenme anahtarı
Cleaning Rod: Temizleme çubuğu
Cleaning Kit: Temizleme gereçleri
Combat (v/n): Çatışma, mücadele
Cover: Arkasından atış yapılan koruyucu, Sütre
Concealment: Gizlenme
Cocking Handle: Kurma kolu
Colored Insert: Arpacık üstündeki renkli kısım
Commander Hammer: Yuvarlak horoz şekli
Cradle: Tüfeğin ayaklar üzerine oturtulmasını sağlayan beşik
Crimp: Çekirdekteki çentikler, Kıvrımlar
Cue: Atışlarda verilen başlama işareti
Cylinder: Top
Cylinder Stop Spring: Silindir tutucu yay
Cylinder Stop Stud: Silindir tutucu mil
Cyclic Rate: Birim zamandaki mermi yakma kapasitesi
Cyclic Rate of Fire: Atış devri
C.Q.B.: (Close Quarter Battle) Yakın menzil çatışması
Cam: Mekanikte, Manivela-Eğik düzlem kombinasyonu, Kama
Cook Off: Çevre ısısı ile oluşan istenmeyen ateşlenme
Crane: Yana açılan toplu tabancalarda top taşıma kolu
Creep: Tetik sürümesi
Cylinder Stop: Top dönü kilidi (S.W.)
Cylinder Latch: Top dönü kilidi (Ruger)
Cylinder Release Button: Top serbest bırakma mandalı (Ruger)
Center Fire: Merkezden ateşlemeli mermi türü
Condition One: Namluda mermi, Horoz kurulu taşıma durumu
Condition Two: Namluda, mermi, Horoz inik taşıma durumu
Condition Three: Namlu boş, Horoz inik taşıma durumu
Counter Recess: Mermi kovanı taban çıkıntısı oturma yivi
D.A. (Double Action): Çift hareketli
Decock: Horozun durdurulması
Decocker: Kurucu
Deployment (v): Savaş düzenine sokmak
Deputy Sheriff: Şerif yardımcısı
Ding Up The Empities: Boş kovanları dışarı atmak
Disconnector: Horoz mandalı
Disconnector Pin: Horoz mandalı pimi
Disarm (v): Silahı atmak
Disarmament: Silahsızlanmak
Dove Tall: Kumru kuyruğu diye tabir edilen arpacık türü
Double Column Magazine: Mermileri çaprazlama olarak çift sıra halinde sıralayan şarjör
Draw (V): Tabancayı çekmek
Draw The Pistol: Tabancayı çekmek
Draw A Bead On (stg)‘e: nişan almak
Dump Ammo: Dökme cephanelik
D.V.P.: (Dignitary Protection) Yüksek rütbelileri koruma
Derringer: Genelde iki yahut daha fazla namlulu küçük cep tabancası
Detent: Susta
Doubling: Tek tetik çekişi ile alınan istenmeyen iki atış. Çiftleme
Dog: Çiftelerde horoz kurma levyesi. Çift hareket takılma dişi (Ruger)
Ejector: Fişek Atacağı, Çıkarıcı
Ejection: Çıkartma, Boş kovan atma

Ejection Of A Magazine: Şarjörü çıkartma
Ejection Part: Boş kovan atma boşluğu
Embelttshment: Süsleme, Silahın üzerindeki şekiller
Encounter: Mücadele
Engaged (To Be): Nişan alınmış
Entry: Baskın
Engage Pre-selected: Önceden belirlenmiş hedeflere
Targets: nişan almak
E.O.D.: Su altı patlayıcıları
Escape Hole: Gaz hareketli silahlarda gazın bir kısmını dışarı sızdıran kanal
Evacuation: Bir yerde bulunan masum sivilleri tahliye etmek
Extractor: Tırnak
Extractor Pin: Tırnak pimi
Extractor Head: Çıkarıcı yayı
Extractor Spring: Çıkarıcı (Tırnak) mili
Extractor Stem: Çıkarıcı borusu
Exractor Rod: Boşaltma (Çıkarma) mili
Extractor Rod Collar: Çıkarıcı çubuk halkası
Exlend: Uzatmak, Açmak, Doğrultmak
Extend The Bipod: Tüfeğin ayaklarını açarak kurmak
Extend The Gun (v): Silahı hedefe doğrultmak
Feed: Şeritli otomatik tüfeklerde şeridin takıldığı sağlı sollu boşluk
Feer Ramp: Mermiyi şarjörden yatağa ileten rampa
Flip-Up Peep: Fiske vurularak ayarlanması yapılan bir tür gaz
Firin-Up (v): Ateş etmek
Firing Pin Stop: Ateşleme iğnesi durdurucusu
Firing Pin Block Safety: Ateşleme iğnesini bloke ederek meydana gelen emniyet çeşidi
Fixed Sights: Sabit nişangâh tertibatı
Flat Spring: Şarjör baskı yayı
Flat Spring Pin: Şarjör baskı yayı pimi
Flat Shooting: 9 mm. Winchester Magnum dolusu
Filnt Lock: Çakmaktaşı esasına göre ateşleme yapan silah
Flash Hider: Ateş (alev) gizleyici
Folding Stock: Katlanabilir dipçik (kundak)
Folding Butt: Katlanabilir dipçik
Frame: Gövde, çerçeve
Follow Up Shot: Peşpeşe atış, sert atış
Fore-Sight: Arpacık
Front Sight: Arpacık
Full Stock: Klasik üçgen kundak
Fresh Magazine: Yeni şarjör
Floating Firing Pin: Boyu ancak aldığı darbeyle kovan kapsülüne vuracak şekilde yapılmış iğne
Falling Block: Alçalan bloklu kapak takımı
Follower: Şarjörde en alt mermiyi yay tazyiki ile üstünde taşıyan eleman, gerdel
Front Strap: Gövde çerçevesi ön dışı. Ön bant
Friction Piece: Uzun geri tepmeli sistemde çalışan otomatik dolma tüfeklerde sürtünme ayarlayıcı yaylı çember
Field Stripping: Sahra sökümü
Friction Ring: Sürtünme elemanına baskı yapan konik, yüzük
Fore-and: El kundağı
Flat: Silah gövde çerçevesi, Gövde
Gas Ring: Patlama anında ortaya çıkan belirli yönlere yöneltilmesini (gazın) sağlayan çerçeve yapısı, Gaz deliği
Gauge: Yivsiz silahlarda namlu değer ölçüsü
Gadgetry: Silahla ilgili alet-edevat
Gaz Regulator: Gaz düzenleyicisi, Gaz regülatörü
Grenade: El bombası
Grenade Launcher: El bombası atıcısı
Groove: Yiv
Grooved: Yivli
Grain: = 0.0648 gr.
Grip Screw: Kabza kapak vidası
Gun Take Away: Silahın düşmandan alınarak etkisiz hale getirilmesi
Grip: Kabza
Grip Safety: Kabza emniyeti
Gas Detayed: Gaz yastıklamalı geciktirme sistemi
Gas Operated: Gaz kaçırmalı kilit sistemi
Gap: Aralık
Hammer: Horoz, Revolverdeki horoz parçacığı
Hammer Pin: Horoz pimi
Hammer Block: Horoz tutucusu
Hammer Stud: Horozun etrafında döndüğü mihver çivisi
Hammer Nose Spring: Horozun dip tablasına vuran ön kısmı ile arka kısmı arasındaki yay
Hammer Nose Rivet: Horoz tutucu perçin
Hammer Nose Bushing: Horoz vurucu temizleyicisi
Hand: Tetiğin çekilmesi ile silindirin sağa veya sola bir kez dönmesini sağlayan iç parça
Handle: Tutacak
Hand Tarsion Spring Pin: Tetiğin çekilmesinde görev yapan yay iğnesi
Handguard: Tüfeklerde el kundağı
Hardball: ****l gömlekli çekirdek
Harmess: Koşum şeklindeki silah askısı
Heavy Barrel: Kenar vuruşlu fişek
Hollow Point: Oyuk uçlu çekirdek
Hoister: Kılıf
Hammerless: Horozsuz yahut yanlış olarak kapalı horozlu ateşleme sistemi
Hangfire: Bilinmeyen sebeple oluşan gecikmiş ateşleme
Head Space: Kapak ön yüzü, Kovan yatağı-Kovan tutma elemanı arası, Açıklık
Hidden Hammer: Kapalı horoz
Hinged Recelver: Menteşeli gövde
Hook: Çiftelerde menteşe pimi gövde ve el kundağı geçiş yuvarlağı
Half Cock: Yarım kurma
Illuminated Sights: Gece görüşü sağlayan parlak noktalı nişângah düzeni
Infantry: Piyade, Piyadeye ait olan
Inertla Spring: Sabitleştirici yay
I.A.: (İmmediate Assault) Ani baskın
Lanyard Ring: Tabanca türü silahları bele veya askıya asmaya yarar ****l halka, ip ve zincir
Laser Sight: Lazer takılmış nişangâh düzeni
Left Grip Plate: Sol kabza kapağı
Lever: Manivela
Leverage: Manivela kuvveti
Lever Gun: Manivela yardımıyla doldur-boşalt yapılan silah
Locking Bolt Spring: Kilitleme mekanizması yayı
Locking Bolt Pin: Kilitleme mekanizması iğnesi
Locking Screw: Kilitleme vidası
Locking Bolt Retention Pin: Kilitleme mekanizmasını durdurucu iğne
Long Riffle: 22 LR’lik mermi
Lower Rim: Çerçevenin iç alt tarafı
L.R. (22 LR): 22 Cal.’lik özel mermi türü
Lock: Yivsiz silahlarda ateşleme mekanizması
Lock Word: Mekanizma grubu
Locked Breech: Kilitli sürgülü sistemlerin genel adı
Latch: Mandal, Top serbest bırakma sürgüsü (Colt)
Limbwork: Yana açılan toplu tabancalarda elemanlar grubu
Long Recalt: Geri tepmeli kilitli sürgü sisteminde kilidin açılması için mermi boyundan daha uzun hareket isteyen sistem
Lump: Lop, çiftelerde namlu altı kilit ayakları
Magazine Base: Şarjör kapağı
Magazin Catch: Şarjör kilidi
Magazine Disconnector: Şarjör emniyetini sağlayan bağlantısızlık
Magazine Safety: Şarjör emniyeti
Magazine Shelt: Şarjör gövdesi
Magazine Follower: Gerdel
Magazine Spring: Şarjör yayı
Magazine Spring Seat: Şarjör kapağı kilidi
Magazine Catch Spring: Şarjör kilidi yayı
Magazine Well: Şarjör kaldıracı
Magazine Release: Şarjör çıkarıcı buton
Magazine Latch: Şarjör mandalı
Malnspring: Horoz mafsal yayı, ana yay
Mainspring Strut: Horoz mafsalı
Main Spring Plug: Horoz mafsal yatağı
Mass Attack: Toplu saldırı, grup halinde saldırı
Manual Fixing Screw: Elle ayarlama vidası
Man-Hamess: Birden fazla askıdan meydana gelen koşum şeklindeki silah askısı
Mat: Yatarak atışta üzerine uzanılan paspas
M.O.E (Methods Of Entry): Baskın Metodu
Mounting On: Silahın sökülebilen parçalarını yerine takmak
Multiple Targets: Birden fazla hedef
Munition: Mühimmat
Musket: Misket tüfeği
Musketry: Küçük silahlarda ateş etme sanatı
Muskeeter: Silahçı, tüfekci

Konuya Bir Cevap Yazın

  • 14 Kayıtlı Üye
  • 66282 Konu
  • 157 Cevap
  • Son Üye: aile